Nijmeegs afval wordt toiletpapier voor Vierdaagsefeesten!

Een afvalvrij evenement– dat is de ambitie van Vierdaagsefeesten. Het festival verduurzamen door afval te verminderen, beter te scheiden en meer te recyclen. Maar ook door duurzaam in te kopen. Zo is het toiletpapier van de Vierdaagsefeesten vervaardigd uit drankenkartons die zijn ingezameld door de gemeentes in Nederland; een duurzame grondstof die een nieuwe bestemming krijgt. Ook gemeente Nijmegen en omgeving dragen zo hun steentje bij aan het circulaire toiletpapier tijdens het festival.

Recycling tijdens evenementen
Op het Kelfkensbos is tijdens Vierdaagsefeesten aandacht voor het proces dat ons afval weer grondstof wordt. Er staan diverse afvalscheidingseilanden waar separate inzamelingen plaatsvinden, zodat het afval hergebruikt kan worden.

Een vervolgstap in het hergebruik van afval als grondstof is dat dit jaar alle toiletfaciliteiten in de gehele stad voorzien worden van circulair toiletpapier, gemaakt van alternatieve grondstoffen zoals drankenkartons, flessenlabels en papieren koffiebekers. In 97% van de Nederlandse gemeenten worden drankenkartons apart ingezameld als afval, en zo is voor Van Houtum deze reststroom een waardevolle grondstof om hygiënepapier van te maken. De afvalverwerkers zorgen ervoor dat de grondstoffen bij Van Houtum komen, zodat er duurzaam toiletpapier van geproduceerd kan worden.

Dit duurzame toiletpapier wordt onder de naam Future Lab by Satino bij de Vierdaagsefeesten geleverd en is een bevestiging van enerzijds het duurzame karakter van het evenement en anderzijds de belangrijke bijdrage van inwoners uit Nijmegen en andere gemeentes in Nederland, die door goede afvalscheiding dit mede mogelijk hebben gemaakt.

Belang van recycling
Van Houtum benadrukt het belang van recycling:” Oud papier wordt steeds schaarser door de toenemende digitalisering. We kijken daarom continu verder naar andere lokale, duurzame grondstoffen om hygiënepapier te maken. Ook flessenlabels, papieren koffiebekers en drankenkartons zijn waardevolle grondstoffen voor ons. Wij denken en werken in kringlopen en willen duurzaam vooruit naar een circulaire economie. Dat kan alleen door samen te werken. We zijn ervan overtuigd dat we de wereld samen een stukje beter kunnen maken.”

“Met de drankenkartons die de afgelopen weken zijn ingezameld in gemeente Nijmegen en omgeving hebben wij het toiletpapier gemaakt voor de Vierdaagsefeesten. Wij zijn dan ook ontzettend enthousiast dat steeds meer organisaties, net als Vierdaagsefeesten, hun circulaire doelstellingen kunnen waarmaken door te kiezen voor duurzaam toiletpapier van ons, dat geproduceerd is van een eigen afvalstroom. Een mooi voorbeeld hoe we met z’n allen duurzaam bezig zijn en we de cirkel samen rond maken”. 

De Nijmeegse Vierdaagsefeesten vinden plaatsen van 15 t/m 21 juli 2017. Vierdaagsefeesten is het 7 dagen durende publieksevenement met 1,4 miljoen bezoekers in de binnenstad van Nijmegen, met 37 locaties. Vierdaagsefeesten wordt georganiseerd door Stichting Vierdaagsefeesten. De 4Daagse wandelmarsen worden georganiseerd door Stichting DE 4Daagse. Dit persbericht is afkomstig van Stichting Vierdaagsefeesten.