Gemeente Roermond sluit kringloop met lokale partners Van Houtum en Peeters Recycling.

Wethouder Raja Fick (ruimte, infrastructuur, milieu en natuur) en Inger-Ditte Kooyman (Commercieel Directeur Van Houtum) hebben hun handtekening gezet onder een bijzondere kringloopovereenkomst waarbij gebruikte koffiebekers en papierafval worden gebruikt als grondstof voor toiletpapier voor de gemeente Roermond.

De Gemeente Roermond hecht groot belang aan duurzaamheid en de transitie naar een circulaire economie. ‘In Roermond werken we toe naar een ‘grondstoffenmaatschappij’. Dat betekent dat we ‘afval’ niet alleen zien als afval maar ook als grondstof voor een nieuw product. Op deze manier dragen we actief bij aan de verduurzaming van de Gemeente’, aldus wethouder Fick. Voor de Gemeente Roermond was het dan ook een logische stap om met afvaldienstverlener Peeters Recycling en papierproducent Van Houtum afspraken te maken over het lokaal sluiten van een kringloop.

Met het sluiten van deze kringloopovereenkomst wordt volgens Matthijs Wijnands, Account Manager bij Van Houtum, vastgelegd dat koffiebekers en papierafval uit alle ambtelijke panden zoals bijvoorbeeld het Stadskantoor in Roermond door Van Houtum worden gebruikt als grondstof voor de productie van duurzaam hygiënepapier. “Het papierafval van de Gemeente Roermond, dat onder andere bestaat uit archiefvernietigingmateriaal, gebruiken wij voor de Cradle to Cradle productie van Satino Black hygiënepapier. Door Satino Black toiletpapier terug te leveren aan de Gemeente Roermond sluiten we de kringloop en voorkomen we dat deze grondstof naar het buitenland verdwijnt.”

“De koffiebekers die vrijkomen uit bijvoorbeeld het Stadskantoor worden daarnaast sinds kort door ons verwerkt tot een hele nieuwe generatie duurzame producten. Deze producten ontwikkelen wij op dit moment in samenwerking met een aantal eindgebruikers binnen ons nieuwe innovatie- en ontwikkelingsplatform genaamd Future Lab by Satino,” zegt Matthijs Wijnands. 

“Binnen Future Lab by Satino worden niet alleen koffiebekers als bijzondere, alternatieve grondstof ingezet” aldus Inger Ditte Kooyman. “Wij zien onze fabriek steeds meer als een grondstoffenrotonde waarin wij lokale afval- en grondstoffenstromen op de meest duurzame, circulaire manier verwerken tot nieuwe producten. Denk dan naast koffiebekers aan bijvoorbeeld flessenlabels, olifantsgras en drankenkartons. Deze drankenkartons zijn o.a. afkomstig van huishoudens uit Roermond. Door hun afval goed te scheiden, dragen inwoners uit de Gemeente Roermond hun steentje bij aan de transitie naar een circulaire economie.”

“Door producten te maken van afvalstromen en deze weer terug te leveren, maken we tastbaar welke duurzame producten je kunt maken van afval. Hierdoor creëren we een stukje bewustwording. Wij geloven dat we door lokaal kringlopen te sluiten een positieve bijdrage kunnen leveren aan mens en natuur,” sluit Matthijs Wijnands af.

Fotobijschrift: Inger-Ditte Kooyman, commercieel directeur bij Van Houtum (links) en Raja Fick , wethouder ruimte, infrastructuur, milieu en natuur van de Gemeente Roermond (rechts) tekenen een bijzondere kringloopovereenkomst.