Met Future Lab by Satino naar de kringloopeconomie

“Als koploper op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is het onze ambitie om te transformeren naar een bedrijf dat steeds meer opereert en participeert in de kringloopeconomie”, zegt Albert Mey, Business Intelligence & Innovations Manager. “We willen toegevoegde waarde geven aan afvalstromen door ze in te zetten als grondstoffen in onze productie. Om dit in goede banen te leiden hebben we Future Lab by Satino opgericht. Een platform dat enerzijds dient om innovaties te visualiseren en communiceren en anderzijds is bedoeld om markt- en concepttesten uit te voeren.”

“In de nieuwe economie draait het om nieuwe businessmodellen”, zegt Albert Mey. “Kringloopsluiting is daar een voorbeeld van. Wij nodigen bedrijven uit om binnen dit Future Lab platform met ons mee te denken in het kringloopconcept. We merken dat veel bedrijven enthousiast zijn over de kringloopeconomie en op zoek zijn naar wat zij zelf zouden kunnen betekenen. In Future Lab gaan we samen aan de slag om uiteindelijk nieuwe technische concepten en bepaalde proposities aan de markt voor te stellen.”

In april vorig jaar hebben we een nieuwe productielijn geopend, die behalve uit oud papier ook uit alternatieve grondstoffen papiervezel kan onttrekken. Het is de bedoeling om in de toekomst deze alternatieve grondstofstromen in te gaan zetten bij de productie van toiletpapier en handdoekjes. “Dat lukt al uitstekend met drankenkartons, maar we streven natuurlijk naar de verwerking van meer mogelijke alternatieve grondstoffen. Momenteel onderzoeken we in een pilot binnen Future Lab het recyclen van koffiebekers.”

“De eerste productie van Future Lab hebben we groen gekleurd en verpakt. Daarmee is direct zichtbaar dat het toiletpapier onderscheidend is omdat het gemaakt is van afvalstromen. Een van de vragen die we nu in Future Lab onderzoeken is hoe de markt deze kleur ervaart. En of de bedrijven en instellingen die koffiebekers aanleveren bereid zijn om het groene toiletpapier bij ons af te nemen. Dat is eerlijk gezegd wel ons vertrekpunt als we met koffiebekers verder zouden gaan, want dan is de kringloop pas écht rond en zijn we met zijn allen circulair bezig.”

Albert Mey: “In principe zijn we klaar om te beginnen en kunnen we de pilot verder uitbreiden als geïnteresseerde organisaties zich bij ons melden. We verwachten groeiend interesse, omdat de lineaire economie stapje voor stapje transformeert naar de kringloopeconomie.”