Profit

Door onze MVO-aanpak is er in de loop der tijd veel veranderd in ons werkproces. Dit heeft niet alleen geleid tot voordelen voor mens en milieu, maar ook voor onze bedrijfsvoering. MVO-innovaties zoals efficiënt energiegebruik, waterbesparing middels intensieve recycling en het hergebruik van onze afvalstroom als grondstof voor de productie van golfkartonnen dozen dragen allemaal bij aan kostenreductie. Daardoor wordt de winstgevendheid verbeterd. Door onze MVO-benadering creëren we niet alleen een unieke marktsituatie voor onze distributiepartners, we merken ook dat de nog altijd groeiende trots en betrokkenheid van onze medewerkers substantieel bijdragen aan het succes van onze organisatie. Daarmee leggen we een stevige basis voor continuïteit.

Innoveren en verbeteren kan natuurlijk niet zonder het doen van investeringen in onze medewerkers, machines en processen. Ieder jaar laten wij dan ook een percentage van de winst in het bedrijf terugvloeien. Zo blijven we constant bezig met innovaties. Daarnaast worden de ontwikkeling van Cradle to Cradle producten, de energie-investeringsaftrek op de nieuwe gaskap en onderzoeken naar technische vernieuwingen gesteund door de overheid middels subsidies.