Tennet

"Een mooi concept dat past in onze duurzaamheidsgedachten."

Elektriciteitstransporteur TenneT zocht in het nieuwe pand voor het hoofdkantoor in Arnhem op ieder gebied een bepaalde mate van duurzaamheid. Bijkomende voorwaarde voor de toiletinrichting was dat het design van de dispensers moest passen in de uitstraling van het gebouw dat TenneT nastreefde. 

Satino Black was voor het semi-overheidsbedrijf met liefst 1.200 medewerkers de perfecte oplossing, zegt Koen Franken, contractmanager afdeling facility management TenneT “Groothandelsbedrijf Ological uit Hoeven kwam met Satino Black als winnaar uit de bus van een aanbesteding waarin de resultaten op duurzaamheid doorslaggevend waren. Kwaliteit en duurzaamheid waren voor ons belangrijke criteria, natuurlijk in combinatie met de prijs. De aangeboden kwaliteit en duurzaamheid compenseerden de relatief iets hogere kosten. 

De keuze voor Satino Black hangt nauw samen met onze verhuizing naar een nieuw pand. Deze overgang is immers een ideaal moment om nieuwe eisen te stellen aan een duurzame bedrijfsvoering. En dat zie je terug in het gebouw; zo maken we onder andere gebruik van een warmte-koudeopslag en zijn er in de nieuwbouw veel duurzame materialen gebruikt. Het is logisch dat we deze lijn in de toiletinrichting hebben doorgetrokken met Satino Stainless Steel dispensers en de Cradle to Cradle producten van Satino Black. De implementatie is uitstekend verlopen. Er volgen nog meerdere communicatiemomenten waarbij we onze klanten vertellen over de duurzaamheid die we hebben bereikt. Onze klanten zullen dan ook beter begrijpen wat de mate van duurzaamheid is van Satino Black.”